Feilaktige avslag i kompensasjonsordning 3

<p>Feilen har rammet søkere som har et omsetningsfall på over 30 prosent etter indeksreguleringen av omsetningsfallet som er innført fra og med mars, men under 30 prosent før indeksreguleringen.</p> <p>Feilen er nå rettet. Søkere som har opplevd...