Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Frist for bekreftelse av søknader i kompensasjonsordning 1 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<h3>Frist for innsending av bekreftelser</h3>
<p>Fristen for innsending av bekreftelse på søknader i kompensasjonsordning 1 er&nbsp;</p>
<ul class="list">
<li>31. august 2021 for regnskapspliktige foretak.&nbsp;</li>
<li><span>20. august 2021 for foretak uten regnskapsplikt som har fått utsatt frist med å levere skattemeldingen</span>&nbsp;</li>
<li>31. mai 2021 for foretak uten regnskapsplikt som ikke har søkt om utsatt frist for skattemeldingen&nbsp;</li>
</ul>
<p>Fristen for regnskapspliktige foretak er 31. august uavhengig av når foretaket avholder ordinær generalforsamling hvor årsregnskapet fastsettes. Fristen er 31. august også for foretak med avvikende regnskapsår.&nbsp;<a title="kompensasjonsordning.no" href="https://www.skatteetaten.no/kompensasjonsordning/endre/" target="_blank">Se info fra Skatteetaten i portalen</a>.</p>
<p><span style="font-family: ‘Merriweather Sans’, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: bold;">Bekreftelse må sendes inn i portalen</span></p>
<p>Bekreftelser som sendes inn på andre steder enn via portalen, anses ikke som innsendt. Det betyr at selv om du har sendt inn bekreftelser til Skatteetaten i forbindelse med behandling av søknad/klage eller etterkontroll, så må du fortsatt sende inn bekreftelsen via portalen for at bekreftelsen skal anses som innsendt.</p>