<p><span>Innstramningen i reglene for innleie av arbeidstakere har ført til at det ikke er anledning til å leie inn arbeidstakere til arbeid av midlertidig karakter. Det får betydning for kultur og idrettssektoren som ofte har behov for arbeidskraft til kortvarige arrangementer.</span></p>
<p><span>I høringen foreslås det endringer som likevel åpner for slik innleie for enkelte arbeidstakere. Dette gjelder for arbeidstakere til rigg- og sceneteknisk arbeid. Arbeidstakere innen mat og servering omfattes ikke.</span></p>
<p><span>Høringsfristen er 15. september 2023.</span></p>
<p><span>I mellomtiden er det vedtatt utsatt ikrafttreden for endringen i arbeidsmiljøloven § 14-12 første ledd (opphevingen av adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter») inntil videre for innleie til kortvarig arrangement.</span></p>