<p>Veilederen behandler bestemmelsene som gjelder fra 1. april 2023 for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak.</p>
<p>I veilederen omtales blant annet&nbsp;forskjellen mellom bemanningsforetak og produksjonsbedrift, og grensen mellom innleie og entreprise, som er av avgjørende betydning for om arbeidsforholdet rammes av de nye bestemmelsene om forbud mot innleie.</p>