Revisjon og økonomisk rådgivning

Vår virksomhet vil være kjennetegnet av;

 • STABILITET
 • TILGJENGELIGHET
 • LANG ERFARING
 • LØSNINGSORIENTERT
 • LOKAL KUNNSKAP

Nyheter

 • El-bil og mva fra 1.1.2023
  by 51208783 on 2. December 2022 at 13:49

  Skattedirektoratet legger til grunn at tidspunktet for når en bil/elbil skal anses levert kunde, er den dagen bilen er registrert på kunde i Motorvognregisteret.

 • Budsjettforliket mellom Regjeringen og SV er klart
  by 50990944 on 29. November 2022 at 19:20

  Strammere utflyttingsskatt, økte bunnfradrag, redusert BSU-fradrag og økt trinnskatt er de viktigste endringene i skatteopplegget etter budsjettforliket.

 • Webinarer om energitilskuddsordningen
  by 50929249 on 29. November 2022 at 18:32

  NHO avholdt 29. november et webinar om blant annet energitilskuddsordningen som er tilgjengelig i opptak. Videre har Enova lagt ut et kort webinar på portalen for energitilskuddsordningen.

 • Satser for inntektsåret 2023
  by 50990944 on 29. November 2022 at 15:12

  Skattedirektoratet har fastsatt satsforskriften for 2023.

 • Nasjonal risikovurdering og hvitvaskingsarbeid
  by 51208783 on 29. November 2022 at 09:09

  Nasjonal risikovurdering vil ha betydning for revisors anti-hvitvaskingsarbeid. Økokrim og PST har publisert oppdatert nasjonal risikovurdering – hvitvasking og terrorfinansiering 2022.