Revisjon og økonomisk rådgivning

Vår virksomhet vil være kjennetegnet av;

 • STABILITET
 • TILGJENGELIGHET
 • LANG ERFARING
 • LØSNINGSORIENTERT
 • LOKAL KUNNSKAP

Nyheter

 • Sverige vurderer gjeninnføring av revisjonsplikt for små selskaper
  by 50914647 on 23. January 2022 at 11:00

  I Sverige er det et økende problem at selskaper opprettes med eneste formål å svindle kreditorer og det offentlige. Både Svenske Økokrim og Riksrevisjonen har slått alarm.

 • Ny dom om næringsbegrepet
  by 51208783 on 19. January 2022 at 11:52

  Borgarting lagmannsrett kommer til at et museums- og hotellprosjekt ikke var egnet til å gå med overskudd og at det dermed ikke forelå rett til fradrag for merverdiavgift eller skattefradrag.

 • Regjeringens opplegg for lønnsstøtte til koronarammede bedrifter
  by 50961614 on 14. January 2022 at 14:30

  14.01: Regjeringen har fremmet forslag til lov om lønnsstøtte. Lønnsstøtteordningen skal gi koronarammede bedrifter bedre mulighet til å beholde ansatte i jobb i stedet for å gå til permitteringer.

 • Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger
  by 50929249 on 5. January 2022 at 13:00

  Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. desember 2021. Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 1,5 % pr. 31.8.2021 til 1,9 % pr. 31.12.2021 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,1 % til 1,6 % basert på statsobligasjoner.

 • Kamp mot hvitvasking en viktig oppgave for revisor
  by 50914647 on 22. December 2021 at 12:20

  I en nylig publisert rapport konkluderer Finanstilsynet med at oppfølgingen av hvitvaskingsregelverket ikke er god nok i flere revisjons- og regnskapsførerforetak. Revisjonsbransjens respons er krystallklar: Vi skal levere det samfunnet forventer av oss.