Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Tjenester - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

Våre tjenester

Vi har lang erfaring fra revisjon, økonomisk rådgivning og økonomifunksjoner på ulike nivåer.

Revisjon

Revisjons- og attestasjonstjenester er vårt hovedprodukt. I tillegg til at revisjon i mange tilfeller er lovpålagt øker det tilliten til kundens regnskaper å fremlegge reviderte tall. Vi følger moderne revisjonsprinsipper med basis i formelle forhold og risiko. Dette gir en effektiv revisjon til en fornuftig pris. I tillegg mener vi at våre erfarne revisjonsteam er kjennetegnet ved høy grad av stabilitet, tilgjengelighet og løsningsorientering.

Skatterådgivning

Noen ganger bør det søkes råd hos spesialister på området, men i mange tilfeller kan vår lange erfaring være tilstrekkelig til å belyse skatte- og avgiftsmessige forhold. Vi ivaretar vår rolle som revisor på våre revisjonskunder, men det er kostbart å gjøre feil på skatte- og avgiftsområdet, og vi oppfatter oss som en nyttig samarbeidspartner innenfor dette feltet.

Etablering av virksomhet

Vi tilbyr å bistå ved utarbeidelse av stiftelsespapirer og innsendelse til en fornuftig pris. Hensyntatt vår rolle innenfor revisjon har vi lang erfaring innenfor området og kan levere denne tjenesten til en fornuftig pris. I de tilfeller hvor det er nødvendig med attestasjon fra en revisor kan vi også tilby dette.

Regnskapsteknisk bistand årsoppgjør

Vi tilbyr både for våre revisjonskunder og andre å teknisk utarbeide årsregnskap og ligningspapirer. Alle våre medarbeidere har lang erfaring med dette, og vår oppfatning er at dette er en tjeneste både våre kunder og deres samarbeidspartnere og brukere av dokumentene er godt fornøyd med. Vi benytter Maestro Årsoppgjørsprogram og har svært god og lang erfaring med dette.

Transaksjoner og restrukturering

Vår rolle som revisor på våre revisjonskunder legger føringer på hva som kan gjøres innenfor verdsettelse og bistand ved salg av virksomheter. Dog er det vår oppfatning at vi blir sett på som en nyttig samarbeidspartner for våre kunder innenfor transaksjoner og restrukturering. Teknisk utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon og de evt. lovpålagte attestatasjoner fra revisor er oppgaver vi har lang erfaring med.

Generasjonsskifte

Vi har mange familieeide kunder, og det er naturlig at vi diskuterer med disse familiene hva som er fornuftige løsninger. Vi ivaretar vår rolle som revisor på våre revisjonskunder, men oppfatter oss som en nyttig samarbeidspartner på dette feltet. Som på skatte- og avgiftsområdet må det noen ganger søkes råd hos spesialister på feltet, men i mange tilfeller er løsningene i tilstrekkelig grad åpenbare.