Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Regelendringer fra 1. juli 2021 fra Finansdepartementets side - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Oversikten inneholder også viktige regelendringer som har trådt i kraft i løpet av våren og inneholder følgende punkter:</p>
<ul class="list">
<li>Direkteregistrering for britiske avgiftssubjekter i Merverdiavgiftsregisteret</li>
<li>Skjerpede regler på hvitvaskingsområdet</li>
<li>Avgift på alkoholfrie drikkevarer</li>
<li>Avgift og tax free-kvote på nye nikotinvarer</li>
<li>Avgift på viltlevende marine ressurser (fiskerier)</li>
<li>Avviklingen av 350-kronersgrensen – overgangsordningen</li>
<li>Boligsparing for ungdom (BSU) – påkostninger og vedlikeholdsarbeid på bolig</li>
<li>Endringer i bankregelverket om problemlån</li>
<li>Tilsyn med obligatorisk tjenestepensjon</li>
<li>Toll og utviklingsland (GSP)</li>
<li>Endringer i forsikringsformidlingsforskriften – ansvarsforsikringens størrelse</li>
<li>Kildeskatt på renter og royalty mv.</li>
<li>Pensjon – økt sats for minstefradraget i pensjonsinntekt</li>
<li>Videreføring av merverdiavgiftsfritak for akupunktur, osteopati og naprapati</li>
</ul>