Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Siste frist for å søke betalingsutsettelse for skatt og avgift - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Fra og med 30. juni er det det ikke lenger mulig å søke om utsettelse av skatter, avgifter og en del andre krav etter den midlertidige ordningen som ble opprettet i forbindelse med Covid-19. Les mer om ordningen på <a href="https://www.skatteetaten.no/skjema/betalingsutsettelse/" target="_blank">skatteetaten.no</a>.</p>
<p>Det er imidlertid fortsatt mulig å søke om betalingsutsettelse på <a href="https://www.skatteetaten.no/betalingsvansker/betalingsavtale/" target="_blank">ordinære vilkår.</a></p>
<h3>Tilbakebetaling</h3>
<p>I forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett ble det vedtatt en ytterligere utsettelse med tilbakebetaling av skatt- og avgiftskrav der det er gitt betalingsutsettelse etter den midlertidige ordningen. Tilbakebetaling skal skje etter en avdragsordning på 12 månedlige avdrag med første forfall 31. oktober 2021. Se <a href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-i-forskrift-om-utsettelse-av-skatteinnbetalinger-mv2.-for-a-avhjelpe-konsekvensene-av-covid-19-utbruddet/id2862818/" target="_blank">forskriftsendring fastsatt 21. juni 2021</a>.</p>
<p>De som får innvilget betalingsutsettelse må svare renter på 8 % p.a. De som omfattes av den midlertidige ordningen kan imidlertd betale tidligere enn det som følger av avdragsordningen.</p>
<p>&nbsp;</p>