Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Vil stramme inn ordningen med frivilling retting - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>De senere årene har åpenhet og informasjonsutveksling mellom land på skatteområdet økt betydelig. Det gjør at vi har et behov for å stramme inn ordningen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).&nbsp;</p>
<p>Ordningen med frivillig retting har eksistert i mer enn 70 år og fikk sin nåværende form i 2010. I løpet av denne perioden har det vært betydelige endringer både i internasjonalt regelverk, samarbeid og kontrollmuligheter. Skattemyndighetene mottar stadig flere opplysninger fra utlandet, og oppdagelsesrisikoen for skjulte formuer og inntekter har derfor økt.</p>
<p>Skattedirektoratet foreslår at adgangen til frivillig retting videreføres, men med noen innstramminger i form av justering av bevisreglene, reduksjon av antall år en kan foreta frivillig retting for, samt innføring av ordning hvor Skatteetaten gis myndighet til å beslutte konkrete tidsbegrensede amnesti.</p>
<p>Finansdepartementet vil nå vurdere innstrammingene som Skattedirektoratet foreslår og sende et forslag på høring så snart det lar seg gjøre, sier finansministeren.</p>
<h3>Ordningen med frivillig retting</h3>
<p>Frivillig retting innebærer at skattepliktige kan slippe tilleggsskatt og straff for ikke å ha oppgitt formue og inntekt. Den skattepliktige må gi opplysningene til skattemyndighetene frivillig.</p>
<p>Den unndratte skatten med renter må betales, men det ilegges ikke tilleggsskatt eller annen straff.</p>
<p>Ordningen gjelder ikke hvis rettingen er fremkalt av kontrolltiltak fra skattemyndighetene eller hvis skatten rettes som følge av opplysninger som kommer fra andre enn den skattepliktige.</p>
<p>Ordningen er ikke begrenset til utenlandsforhold eller skatt av en viss størrelse, men gjelder også for norske forhold og mindre beløp.&nbsp;</p>
<p>Frivillig retting gjør det mulig å gjøre opp for seg, uten at skattemyndighetene behøver å bruke store ressurser på å avdekke og behandle sakene.</p>