Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Vil lovfeste gunstig skattepraksis i jordbruket - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Etter realisasjonsprinsippet skal en fordel som er innvunnet ved overføring fra andre, tas til inntekt det året da skattyteren får en ubetinget rett til ytelsen. Skattepraksis har i konkrete typetilfeller åpnet for unntak fra denne hovedregelen ved tidfesting av enkelte tilskudd/omstillingsbidrag og erstatninger i jordbruket. Det har dreid seg om ulike ordninger knyttet til produksjon av kjøtt, egg, melk mv., der det er blitt godkjent at inntektsføringen av en engangsutbetaling kan fordeles til beskatning over flere år eller utsettes til et senere år.</p>
<p>Finansdepartementet mener praksisen er rimelig, og bør videreføres. Dette vil innebære et avvik fra hovedregelen for tidfesting, og bør i så fall skje ved at ordningen gis et tryggere rettsgrunnlag gjennom en lovfesting.</p>
<p>Det foreslås at plasseringen av den nye bestemmelsen vil være i skattelovens punkt «Særregler om tidfesting» ved å innføre en ny § 14-29.</p>
<p>Høringsfristen er <strong>15. juli 2022.</strong></p>