Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Utvalg skal vurdere Finanstilsynets virksomhet og regulering - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<h3>Hovedoppgaven</h3>
<p>Utvalget skal i følge mandatet utarbeide utkast til en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både i regelverket og i tilsynsomfang og -metodikk, og som legger til rette for gode rammer for Finanstilsynets virksomhet fremover.</p>
<h3>Tilsynet med revisorer</h3>
<p>I mandatet blir det påpekt at Finanstilsynet i dag fører tilsyn med en rekke virksomhetstyper:</p>
<blockquote>"Mange av disse virksomhetene faller inn under ansvaret til finanstilsyn eller sentralbanker i&nbsp;andre europeiske land, mens andre områder, som for eksempel regnskap, revisjon og&nbsp;eiendomsmegling, kan være dekket av mer spesialiserte enheter eller ikke være gjenstand for&nbsp;tilsyn (for eksempel regnskapsførere). Finanstilsynet dekker også områder hvor andre nasjonale&nbsp;myndigheter har tilgrensende eller overlappende ansvarsområder, for eksempel på&nbsp;hvitvaskingsområdet (justismyndigheter), forbrukerområdet (justis- og forbrukermyndigheter) og&nbsp;konkurranseområdet (konkurransemyndighetene).&nbsp;</blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li>Utvalget skal drøfte avgrensningen av Finanstilsynets arbeidsområde. Dersom utvalget&nbsp;foreslår endringer, bør det drøftes hvilke alternativer utvalget mener gir den&nbsp;samfunnsøkonomiske beste løsningen. Utvalget bør i den forbindelse drøfte&nbsp;arbeidsdelingen mellom Finanstilsynet og andre virksomheter. Utvalget kan ta opp&nbsp;arbeidsdelingen mellom Finanstilsynet og Norges Bank."</li>
</ul>
</blockquote>
<h3>Utredningsfrist</h3>
<p>Utvalget skal levere utredningen innen 1. desember 2022.</p>
<h3>Medlemmene i utvalget</h3>
<ul class="list">
<li>Advokat Endre Skjørestad, Sandnes (leder)</li>
<li>Professor Jostein Askim, Oslo</li>
<li>Postdoktor Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund, Bergen</li>
<li>Direktør Jesper Berg, København</li>
<li>Professor Hilde Christiane Bjørnland, Bærum</li>
<li>Generalsekretær Kaj-Martin Georgsen, Oslo</li>
<li>Advokat Amund Noss, Oslo</li>
<li>Leder for kommunikasjon og innovasjon Rea Parashar, Bergen</li>
<li>Direktør Ingrid Finboe Svendsen, Trondheim</li>
<li>Rådgiver Katrine Trovik, Bergen</li>
</ul>