Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Uttaksmerverdiavgift på innleid arbeidskrafte - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Et hotell ble pusset opp og gjort om til leiligheter som skulle selges. Arbeidet ble gjort i egen regi, ved hjelp av innleid arbeidskraft. Spørsmålet for Høyesterett var om det skal beregnes uttaksmerverdiavgift på kostnader til oppussing og ombygging ved innleid arbeidskraft.</p>
<p>Flertallet mente at ordlyden i mval § 3-26 taler for en slik plikt. De la vekt på at dersom innleid arbeidskraft skulle falle utanfor, vil det kunne gi et urettmessig konkurransefortrinn å organisere byggevirksomheten slik at arbeidet blir gjort av innleid arbeidskraft i steden for av egne ansatte. Staten vant dermed frem med sitt syn.</p>
<p>Du kan lese dommen i sin helhet her i Vedlegget.</p>