Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Utstedelse av salgsdokument i bygge- og anleggsvirksomheten – Avregning av forskudd - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Skattedirektoratet har uttalt seg om utstedelse av salgsdokument når det oppkreves forskudd, både før arbeidet starter opp og underveis i prosjektet. Skattedirektoratet uttaler at bestemmelsen i bokføringsforskriften § 8-1-2a om behandling av "delbetalinger" kommer til anvendelse også for forskudd.&nbsp;</p>