<p>Skattedirektoratet har uttalt seg om utstedelse av salgsdokument når det oppkreves forskudd, både før arbeidet starter opp og underveis i prosjektet. Skattedirektoratet uttaler at bestemmelsen i bokføringsforskriften § 8-1-2a om behandling av "delbetalinger" kommer til anvendelse også for forskudd.&nbsp;</p>