Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Utsatt frist for Skatteutvalget - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Utvalg om perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem (Skatteutvalget) ble nedsatt av Solberg-regjeringen 18. juni 2021. Utvalget skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. <a href="https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/fin/pressemeldinger/2021/skatteutvalg-perspektiver-for-fremtidens-skatte-og-avgiftssystem/mandat-for-utvalg-om-perspektiver-for-fremtidens-skatte-og-avgiftssystem/id2861518/" target="_blank">Mandatet</a> angir en rekke særlige problemstillinger for utvalget innen temaer som personbeskatning, selskaps- og kapitalbeskatning, beskatning av multinasjonale selskap, skatt på forbruk, miljø- og ressursbeskatning og omfordeling.</p>
<p>Finansminister Trygve Slagsvold Vedum ga Skatteutvalget <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skatteutvalget-tilleggsmandat-og-nytt-medlem/id2891313/" target="_blank">et tilleggsmandat</a> 8. desember 2021.</p>
<p>Utvalgsleder Ragnar Torvik har bedt om utsettelse til 16. desember og vist til at gjennomgangen av skatte- og avgiftssystemet er omfattende og krevende. Finansministeren har i brev 16. september innvilget dette.</p>