Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Utbytterestriksjoner ved tilskudd - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Tilskudd fra&nbsp;<a title="kompensasjonsordning 4" href="https://lovdata.no/forskrift/2022-01-28-139/§3a-3" target="_blank">kompensasjonsordning 4</a> (tilskuddsperioden november 2021 til februar 2022) må tilbakebetales før foretaket vedtar eller utbetaler utbytte, utdelinger eller visse andre disposisjoner innen utgangen av 2023.&nbsp;</p>
<p>Foretak som har fått tilskudd fra&nbsp;<a title="kompensasjonsordningen for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer" href="https://lovdata.no/forskrift/2022-03-08-345/§18" target="_blank">kompensasjonsordningen for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer</a> (tilskuddsperiode november 2021 til februar 2022) har forbud mot å vedta eller utbetale utbytte eller foreta andre disposisjoner som krever utbyttegrunnlag. Forbudet gjelder fra forskriften tråde i kraft 8. mars 2022 til og med 31. desember 2022.&nbsp;Dersom det foretas disposisjoner i strid med bestemmelsen, kan hele den mottatte kompensasjonen bli krevd tilbake.</p>
<p>Dette er ingen uttømmende liste. For å unngå uheldige økonomiske konsekvenser, er det viktig at foretakene har god oversikt over betingelsene i den enkelte ordning, og følger opp at betingelser overholdes. Dette fordrer også innsikt i&nbsp;regelverket (lov- og forskriftsbestemmelser mv.) og tilskuddsvedtaket (tilskuddsbrevet) for tilskuddene foretaket har mottatt.</p>