<p><span>Skattedirektoratet har kommet til at bokføringsreglene ikke er til hinder for at spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering utarbeides i et regnearkprogram når dette skjer i en automatisert løsning fra regnskapssystemet, og hvor sluttbrukeren ikke har adgang til å redigere informasjonen. Oppbevaring kan også skje i regnearkformatet, under forutsetning av tilstrekkelige sikringstiltak.</span></p>