Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Temaside om taksonomien for bærekraft - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p><span>Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem som skal legge til rette for at finansmarkedene kanaliserer kapital til lønnsomme bærekraftige aktiviteter og prosjekter. Systemet skal bidra til å hindre grønnvasking og danne grunnlaget for ulike standarder og merkeordninger for grønne finansielle produkter og instrumenter.</span></p>
<p>Finansdepartementets temaside <a href="https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/finansmarkedene/taksonomien-for-barekraftig-okonomisk-aktivitet/id2924859/" target="_blank">Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet</a>&nbsp;gir en god innføring i hva taksonomien går ut på og inneholder også veiledning om regelverket.</p>