<p>Takseringsreglene inneholder satser for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser, til bruk i skattemeldingen for 2022.</p>
<h3>Av nyttige satser kan bl.a. nevnes:</h3>
<ul class="list">
<li>Hjemmekontor: kr 2&nbsp;050 per år.</li>
<li>Verktøygodtgjørelse: kr 3&nbsp;100 per år.</li>
<li>Fradragsberettigede representasjonskostnader:
<ul>
<li>Enkel bevertning: kr 526 per person per tilfelle.</li>
<li>Gavegjenstander med firmamerke: kr 289 per gjenstand.</li>
<li>Oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser: kr 289 per tilfelle.</li>
</ul>
</li>
</ul>