Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Svindelforsøk med revisjonsselskapers navn og merkevare - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="OutlineElement Ltr SCXW137593257 BCX9">
<p class="Paragraph SCXW137593257 BCX9"><span class="TextRun SCXW137593257 BCX9" lang="NB-NO" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9">Revisorforeningen </span><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9">har kjennskap til at flere</span><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9"> andre </span><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9">revisjonsselskape</span><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9">r</span><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9"> i Norge har opplevd lignende svindelforsøk de seneste ukene.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW137593257 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW137593257 BCX9">
<p class="Paragraph SCXW137593257 BCX9"><span class="TextRun SCXW137593257 BCX9" lang="NB-NO" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9">I </span><span class="SpellingError SCXW137593257 BCX9">EYs</span><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9"> tilfelle har svindlerne tatt kontakt via telefon og utgitt seg for å være fra EY. Kunden blir deretter bedt om å godkjenne papirer via bank-ID over telefon. EY erfarer at svindlerne har god kjennskap til virksomheten. De ringer fra norske nummer og snakker norsk.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW137593257 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW137593257 BCX9">
<p class="Paragraph SCXW137593257 BCX9"><span class="TextRun SCXW137593257 BCX9" lang="NB-NO" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9">– Vi anmoder våre medlemmer</span><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9">,</span><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9"> andre revisjonsselskaper </span><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9">og kunder av disse </span><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9">om å være ekstra varsomme </span><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9">for potensielle svindelforsøk. Det er viktig at man ikke gir fra seg sensitiv informasjon til personer man ikke kjenner over telefon, selv om de hevder å ringe fra </span><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9">et </span><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9">selskap man har en relasjon til, sier Karen Kvalevåg, administrerende direktør i Revisorforeningen.</span></span><span class="EOP SCXW137593257 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW137593257 BCX9">
<p class="Paragraph SCXW137593257 BCX9"><span class="TextRun SCXW137593257 BCX9" lang="NB-NO" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9">DNB har også meldt om svindelforsøk, der de gjør oppmerksom </span><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9">på at svindelforsøkene gjerne skjer mot dem som nettopp har byttet revisor.</span><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9">Revisorforeningen ber derfor bedrifter som nylig har byttet revisor om å være ekstra varsomme.</span></span><span class="EOP SCXW137593257 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW137593257 BCX9">
<p class="Paragraph SCXW137593257 BCX9"><span class="TextRun SCXW137593257 BCX9" lang="NB-NO" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9">Ved den minste mistanke om svindelforsøk anmodes det å ta direkte kontakt med sin ansvarlige kundekontakt i selskapet</span><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9"> og melde fra om forholdet</span><span class="NormalTextRun SCXW137593257 BCX9">.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW137593257 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p>
</div>