Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Sverige vurderer gjeninnføring av revisjonsplikt for små selskaper - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">Revisjonsplikt – Sverige utreder gjeninnføring av Reisjonsplikt – SvtNyheter 291221.PNG</div>
<p>– Jeg er beredt til å gå videre med å gjeninnføre revisjonsplikt for små selskaper for å få stanset juks og bedragerier, <a href="https://www.svt.se/nyheter/inrikes/efter-jattebedragerierna-regeringen-vill-skarpa-kontrollen-av-sma-foretag" target="_blank">sier justisminister Morgan Johansson til SvtNyheter</a>.</p>
<p>Sverige fjernet i 2010, ett år før Norge, revisjonsplikt for små selskaper. Formålet var å redusere kostnadene for små- og mellomstore bedrifter.</p>
<p>Nå er vurderingen en annen. Både svenske Økokrim og Riksrevisjonen har kritisert ordningen, som de mener har bidratt til mer økonomisk kriminalitet.</p>
<h3>Utredning om «Bolag som brottsverktyg»</h3>
<p>Regjeringen har nå iverksatt en utredning som skal vurdere tiltak mot at selskaper brukes som brohoder for å begå kriminalitet. Blant tiltakene er:<br /><br /></p>
<ul class="list">
<li>Vurdere gjeninnføring av revisjonsplikt for små aksjeselskap</li>
<li>Utrede om Bolagsverkets (Foretaksregisteret) kontroller kan styrkes for å motvirke kriminalitet</li>
<li>Innføre tidsfrister for levering av selvangivelser til Bolagsverket og plikt til å levere dem digitalt</li>
<li>Vurdere om selskapsetableringer kan kriminaliseres</li>
</ul>
<p>Utredningen skal etter planen være klar 22. juni 2023.</p>