Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Strømstøtten: Avkorting i tilskudd til energitiltak - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Strømstøtten (energitilskuddsordningen) er en rammestyrt ordning. Det innebærer at utmålt støtte skal avkortes dersom søkt beløp overstiger disponibel ramme. Enova har nå lagt ut <a title="avkorting" href="https://www.energitilskuddsordningen.no/om-avkorting-ved-utmalt-stotte" target="_blank">informasjon om avkortingen</a>:</p>
<p>Samlet søkt støtte oversteg disponibel ramme og utmålt støtte måtte derfor avkortes. Det ble mottatt søknader for 458 millioner kroner for forbruksavhengig støtte og 2 763 millioner kroner i tiltaksstøtte. I tillegg ble det søkt om 12 millioner i dekning av kostnader til revisor og regnskapsfører for godkjenning av søknaden.</p>
<p>Rammen for ordningen var 2 780 millioner kroner etter at Enovas administrasjonshonorar, 20 millioner, er fratrukket.</p>
<p>I følge forskriften skal det først avkortes i støtten til energitiltak. Dette innebar at støtten til energitiltak ble avkortet fra 50 % ned til 41,8 % støtte, dvs. 8,2 prosentpoeng (16,4 % reduksjon) i tiltaksstøtten.</p>