Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Sterk vekst i revisjonsbransjen - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">Karen 900×464 px.jpg</div>
<p>Det ventes høy etterspørsel og solid omsetningsvekst også i 2022. I 2021 passerte bransjen for første gang 10&nbsp;000 ansatte.&nbsp;</p>
<h3><b><span>97,5 prosent av all næringsomsetning er underlagt revisjon</span></b>&nbsp;</h3>
<p><span>- Vi har over flere år hatt solid vekst i bransjen, sier Kvalevåg. Til tross for at selskaper med omsetning under 6 millioner kroner nå kan velge ikke å ha revisor, er det faktisk slik at hele 97,5 prosent av omsetningen i norske aksjeselskaper er underlagt revisjon, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.</span><b>&nbsp;</b></p>
<h3><b><span>Mange velger frivillig revisjon</span></b>&nbsp;</h3>
<p><span>- En betydelig andel selskaper som etter loven er fritatt for plikt til å ha revisor, velger likevel å ha revisjon, sier Kvalevåg. Det er fordi de ser hvilken verdi revisjon har for virksomheten, deres eiere og ansatte, kunder, forretningsforbindelser og långivere, sier hun.</span>&nbsp;</p>
<p><span>Regelverket øker i kompleksitet og nye rapporteringskrav gir økt behov for revisors kompetanse. I tillegg utfordrer urolige tider tillit til informasjon slik at revisors rolle som samfunnets tillitsperson blir enda viktigere, legger Kvalevåg til.</span>&nbsp;</p>
<h3><b><span>Revisjonsfritak påvirker i liten grad bransjen</span></b>&nbsp;</h3>
<p><span>Revisjonsfritaket for små selskaper, som ble innført i 2011, har i liten grad påvirket veksten i bransjen.</span>&nbsp;</p>
<p><span>- Det er åpenbart at når 240&nbsp;000 aksjeselskaper ikke lenger er underlagt uavhengig ekstern kontroll, innebærer det økt risiko. Det er likevel i første rekke en utfordring for samfunnet, ikke for revisjonsbransjen, avslutter Kvalevåg.</span></p>