Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Statsbudsjettet 2022: Et taktskifte for grønn omstilling - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">MBR-20210628-11285 – stor.jpg</div>
<p>- Selvsagt er det ulike oppfatninger om økningen i C02-avgiftene. Likevel er dette av de viktigste virkemidlene politikerne har til rådighet for å stimulere adferdsendringer. Setter man seg høye mål, slik politikerne har gjort i klimapolitikken, er dette en logisk oppfølging, sier Kvalevåg.</p>
<p>- På den annen side rammer avgiftsøkninger blindt. De har ingen fordelingsmekanismer i seg. Derfor er det bra at regjeringen også forslår redusert trinnbeskatning i trinn 1 og 2. Med det kompenseres lavinntektshusholdninger til en viss grad for merkostnader, sier Kvalevåg.</p>
<h3>Et budsjett for normalisering</h3>
<p>Regjeringen reduserer oljepengebruken. Det er isolert sett bra og bærer bud om at vi er på vei mot en mer normal hverdag og ansvarlig finanspolitikk.</p>
<p>- Det foreslås en rekke større og mindre skatteendringer i statsbudsjettforslaget. Flere av disse vil være omstridte, og det gjenstår å se hvilke som overlever når vår nye regjering legger frem sine endringsforslag. Det er også spennende å se hvilke nye tiltak som kommer, ikke minst innenfor klima og grønn omstilling, sier Kvalevåg.</p>
<p>- I morgen, onsdag klokken 14.00, kommer Regjeringserklæringen. Den vil gi noen avklaringer, men vi vil trolig måtte vente en tid før vi får endelig svar, avslutter Kvalevåg.</p>
<p>Her kan du lese mer om forslagene til:</p>
<ul class="list">
<li><a href="/link/a59a3ed050af4ef297f029394c048efc.aspx">Skatteendringer</a></li>
<li><a href="/link/ca846c5c60eb414397e6db9af0398386.aspx">MVA-endringer</a></li>
<li><a href="/link/9644708d856e4a6bb859bb2c77d82fc3.aspx">Avgiftsendringer</a></li>
</ul>