Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Statsbudsjett 2023 - MVA - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<h3>El-bil</h3>
<p><span>Det foreslås at det innføres merverdiavgift ved kjøp av elbil for kjøpsbeløp over 500&nbsp;000&nbsp;kroner. Avgiften skal beregnes med 25 % av beløp over kr 500 000. Forslaget vil gjelde for&nbsp;batteribaserte elektriske kjøretøy. Hydrogenbiler vil ikke bli omfattet. Forslaget vil også føre til mva på leasing av bil med verdi over kr 500 000.</span></p>
<h3><span>Elektroniske nyhetstjenester</span></h3>
<p><span>Det foreslås å avvikle fritaket for elektroniske nyhetstjenester. Det vil fremdeles være fritak for&nbsp;aviser og elektroniske aviser.</span></p>
<h3><span>Fjernleverbare tjenester</span></h3>
<p><span>Det forslås en utvidelse av avgiftsplikten på fjernleverbare tjenester slik at alle fjernleverbare tjenester fra utlandet til norske forbrukere og andre som ikke er næringsdrivende vil bli avgiftspliktig.&nbsp;</span></p>
<h3><span>Tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri</span></h3>
<p><span>Samtidig med fremleggelsen av budsjettet er det sendt på høring en alternativ ordning med utsatt tidfesting av merverdiavgift knyttet til fordringer som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter. Forslaget vil gjøre at&nbsp;innberetning og betaling av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet utsettes inntil omtvistede krav er avklart.</span></p>