<p><a href="/link/64d8dc94e27840e48027466cdf7fd79a.aspx">Finansdepartementet har åpnet</a> for at revisorer og regnskapsførere kan søke om utvidelse av utsatt frist med levering av skattemeldingen på vegne av næringsdrivende klienter til 20. august for inntil 5 prosent av klientmassen.</p>
<div class="epi-contentfragment">Skatteetaten FB.PNG</div>
<p>Fristen for å søke om utvidet leveringsfrist er <b>tirsdag 5. juli 2022.</b></p>
<p>Du må søke i portalen på skatteetaten.no. Tidligere skjemaløsning er stengt. Du kan søke på vegne av inntil 5 prosent av klientmassen og kun for klienter som allerede har fått utsatt frist til 30. juni 2022.</p>
<p><a href="https://www.skatteetaten.no/skjema/utsatt-frist-for-levering-av-skattemeldingen-for-klienter/" target="_blank">Søknadsportal</a></p>