Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Søknader om utsatt frist for skattemeldingen – presiseringer - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Regnskapsførere og revisorer kan søke om ytterligere utsettelse for levering av skattemelding på vegne av inntil 10 prosent av kundene. Adgangen til å søke om utsettelse er altså ikke begrenset til 10 prosent av de som har fått utsettelse til 30. juni.</p>
<blockquote>Eksempel:&nbsp;Totalt 200 kunder, 10% av disse er 20. Det er tidligere gitt utsettelse for 25 kunder. Revisor/regnskapsfører kan da søke om utsettelse for 20 av disse.</blockquote>
<p>Det kan bare søkes for kunder som allerede har fått utsatt frist til 30. juni. Det er ikke et vilkår at det er revisor eller regnskapsfører som har søkt om utsettelse på vegne av kundene. Det kan søkes om ytterligere utsettelse selv om kunden har søkt selv.</p>
<h3>Utsettelse</h3>
<p>Det kan søkes om utsettelse på vegne av kunder, slik at det er mulig å få utsatt frist til 21. august for inntil 10 prosent av kundemassen for regnskapsførere, revisorer og rådgivere.&nbsp;</p>
<p>For å benytte seg av denne utvidede muligheten, må man søke via&nbsp;<a href="https://www.skatteetaten.no/utsattfristklienter" target="_blank">løsning for utsettelse på skatteetaten.no</a>. Muligheten for å søke åpner tirsdag 27. juni og stenger fredag 30. juni kl. 12.00. Det gis ikke utsettelse utover 21. august.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>