<p>Tidligere var det frivillig å opplyse om gevinster og utbytter på aksjer og andre finansielle produkter innenfor fritaksmetoden.</p>
<p>Etter at skjemaet ble innført i 2016 har skatteetaten sett en klar reduksjon i antall feil på fritaksmetoden. Det gjøres imidlertid fortsatt en del feil, og i følge skatteetaten er selskaper som ikke leverer RF-1359 er overrepresentert i statistikken over selskaper med feil.</p>
<p>Ved å gjøre skjemaet pliktig fra og med inntektsåret 2021, mener skatteetaten at antall selskaper med feil på fritaksmetoden vil reduseres ytterligere.</p>