Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Skjema for rentebegrensning for 2021 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Skjema <a href="https://www.skatteetaten.no/globalassets/skjema/2021/rf-1315b.pdf" target="_blank">RF-1315 Begrensning av rentefradrag</a> skal leveres av</p>
<ul class="list">
<li>Alle selskap som er «selskap i konsern». Se nærmere om definisjon av konsern i rettledningen til RF-1315.</li>
<li>Selskap som ikke er «selskap i konsern» og
<ul>
<li>har netto rentekostnader i skjemaets post 140 som overstiger kr 5 000 000 (terskelbeløp for selskap) eller</li>
<li>har renter til fremføring fra tidligere inntektsår.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3>Forenklinger for selskap i konsern</h3>
<p>For selskap i konsern ble det for inntektsårene 2019 og 2020 gitt en viss lemping i oppgaveplikten for selskap i konsern. Lempingen var den gang begrunnet i korona, men gjelder også for inntektsåret 2021.</p>
<p>Alle foretak som er selskap i konsern, har i utgangspunktet plikt til å levere RF-1315, men kan unnlate å levere RF-1315 forutsatt at<b>&nbsp;alle</b>&nbsp;vilkårene nedenfor er oppfylt:</p>
<ul class="list">
<li><i>Samlede</i>&nbsp;fradragsførte netto rentekostnader i norsk del av konsernet (målt ved utgangen av inntektsåret) er under kr 25&nbsp;000&nbsp;000.</li>
<li><i>Selskapets</i>&nbsp;fradragsførte netto rentekostnader som inngår i tabellen i post 24, er kr 5 000 000 eller lavere.</li>
<li>Det øverste foretaket i norsk del av konsernet (ved flere «grener» inn i Norge, ett av de øverste foretakene) leverer RF-1315 elektronisk og fyller ut del A inkludert oversikten i post 24 over hvilke enheter som inngår i norsk del av konsernet. I denne oversikten skal netto rentekostnader spesifiseres for hvert av selskapene, slik at totalsummen viser netto rentekostnader samlet for norsk del av konsernet. Spesifikasjonen i post 24 må fylles ut elektronisk, og ikke i vedlegg.</li>
<li>Selskapet har ikke fremførte renter fra tidligere år.</li>
</ul>
<p>Lempingene i oppgaveplikten fremgår av <a href="https://www.skatteetaten.no/globalassets/skjema/2021/rettledning/rf-1317b.pdf" target="_blank">rettledningen</a> til post 31.</p>
<p>&nbsp;</p>