<p>I juni satte regjeringen ned et&nbsp;<a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skatteutvalg-perspektiver-for-fremtidens-skatte-og-avgiftssystem/id2861485/" target="_blank">utvalg som skal gjennomføre en helhetlig gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet</a>.</p>
<p>Referansegruppen som i dag er oppnevnt består av sentrale interesseorganisasjoner og supplerende faglig ekspertise. Utvalget skal arrangere konsultasjonsmøter med referansegruppen der representantene kan gi innspill til utvalgets arbeid og der utvalget kan drøfte problemstillinger med gruppens medlemmer.</p>
<p>Referansegruppen ledes av s<span>jeføkonom Øystein Dørum i Næringslivets Hovedorganisasjon. Seniorrådgiver Harald Brandsås representerer Revisorforeningen i referansegruppen.&nbsp;<span>Utvalget skal ledes av Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU.</span></span></p>
<p>Skatteutvalgets mandat finner du i vedlagte lenke. Har du gode ideer til utvalgets arbeid, så ta kontakt!</p>
<div class="epi-contentfragment">Harald Brandsås m/kontaktinfo</div>