Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Skattesatser og bunnfradrag for 2023 etter budsjettavtalen - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Satsene skal vedtas av Stortinget ved behandlingen av budsjettet for 2023.</p>
<p>De viktigste endringene i forhold til regjeringens opprinnelige forslag i statsbudsjettet er:</p>
<h4>Trinnskatt</h4>
<ul class="list">
<li>Trinn 1: Innslagspunkt kr. 198 350, sats 1,7 pst</li>
<li>Trinn 2: Innslagspunkt kr. 279&nbsp;150, sats 4,0 pst</li>
<li>Trinn 3: Innslagspunkt kr 642&nbsp;950, sats 13,5 pst</li>
<li>Trinn 4: Innslagspunkt kr 926&nbsp;800, sats 16,5 pst</li>
<li>Trinn 5: Innslagspunkt kr 1&nbsp;500&nbsp;000, sats 17,5 pst</li>
</ul>
<h4>Bunnfradragene</h4>
<p>Personfradraget økes, mens maksimalt minstefradrag reduseres i forhold til regjeringens opprinnelige forslag.</p>
<ul class="list">
<li>Personfradraget: kr 79&nbsp;600</li>
<li>Maks minstefradrag i lønn: kr 104&nbsp;450</li>
<li>Maks minstefradrag i pensjonsinntekt: kr 86 250</li>
</ul>
<h4>Boligsparing for ungdom (BSU)</h4>
<p>Satsen for skattefradrag reduseres fra 20 til 10 pst.</p>
<h4>Verdsettelse bolig ved formuesfastsettingen</h4>
<ul class="list">
<li><span>Primærbolig med høy verdsettelse: den delen av boligverdien som overstiger kr. 10 mill. verdsettes til 70 pst.</span></li>
<li><span>Sekundærbolig verdsettes til 100 pst.</span></li>
</ul>