Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Skattemeldingen 2021: Utsatt frist bør unngås så langt mulig - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Vi ber tilsvarende om utsatt frist for innsending til Regnskapsregisteret.&nbsp;</p>
<p>For at finansiell informasjon skal være relevant og bidra til gode beslutninger, må den være&nbsp;så fersk som mulig. Vi er derfor opptatt av at årsoppgjøret og skattemeldingen ferdigstilles så tidlig som mulig.&nbsp;</p>
<p>Revisorer og regnskapsførere må samordne årsavslutningen slik at de aller fleste skattemeldinger og årsregnskap er innsendt før sommerferien.&nbsp;</p>
<p>Behovet for en begrenset utsettelsesordning er begrunnet med at det også i 2022 er en del høyere sykefravær enn normalt. Dette er det vanskelig å planlegge for, og det rammer også ulikt rundt om i landet.&nbsp;</p>
<p>Revisorforeningene mener dagens regler for utsettelse med skattemeldingen, der revisor og regnskapsfører kan søke om utsettelse for inntil 10 prosent av kundemassen til 30. juni, i hovedsak fungerer godt i normalår. Med en ekstra ventil, hvor det kan søkes om ytterligere 5 prosent for både revisor og regnskapsfører til 31.8.2022, mener vi at behovet vil være dekket ut fra den kunnskap vi har i dag.</p>