Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Skattemelding for aksjonærer der aksjonærregisteroppgaven er endret - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven (<a href="https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1086-aksjonarregisteroppgaven/" target="_blank">RF-1086</a>) er som kjent 31.januar. Dersom en oppgave leveres/korrigeres etter dette tidspunktet, eller dersom oppgaven inneholder feil som må rettes, kan det skje at opplysningene fra aksjonærregisteroppgaven ikke kommer med i den forhåndsutfylte skattemeldingen.</p>
<p>Skatteetaten opplyser at mange tror at disse postene automatisk blir beskattet hos aksjonæren. Dette er en misforståelse. Aksjonæren må selv legge til eventuelle inntekter som ikke er tatt med i den forhåndsutfylte skattemeldingen før skattemeldingen leveres.</p>
<p>I tilfeller der aksjonærregisteroppgaven blir korrigert med nye opplysninger om f.eks. utdelt utbytte eller formuesverdi av aksje, kan det skje at aksjonæren får en ny aksjeoppgave (<a href="https://www.skatteetaten.no/skjema/aksjeoppgaven/" target="_blank">RF-1088)</a>. Denne nye aksjeoppgaven må kontrolleres mot skattemeldingen, og skattemeldingen må leveres på nytt dersom den tidligere meldingen var uriktig eller ufullstendig.</p>
<p>Aksjonærer som ikke følger opp disse to punktene kan bli fanget opp av skattekontorets kontroller og varslet om endring av fastsatt inntekt/formue. I disse tilfellene kan det også bli ilagt tilleggsskatt.</p>