<p>Det presierer Skattedirektoratet i en prinsipputtalelse publisert 16. september 2022.</p>
<p>Skattedirektoratet viser videre til at selskapet da kan legge frem en mellombalansen som må vise at foretaket ikke er i økonomiske vanskeligheter. Mellombalansen må ha en dato ved&nbsp;tildelingstidspunktet for Forskningsrådets godkjenning ved skattefunnprosjekt for 2022.</p>