<p><span>Dette gjelder for de som allerede har fått innvilget utsatt frist til 30. juni. Den opprinnelige utsatte leveringsfristen 30. juni vil vises i leveringsløsningene, men det er 4. juli som gjelder.</span></p>
<p>Forlengelsen skyldes tekniske problemer med innleveringstjenestene som oppsto 29. juni.&nbsp;Når det gjelder dialogen vi har hatt med Finansdepartementet om fristutsettelse, er det fortsatt ikke kommet avklaringer på dette.&nbsp;</p>