<p>RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader utgår som kjent i den nye skattemeldingen. Selskap som leverer ny skattemelding, skal derfor ikke sende inn RF-1022. Selskapet må fremdeles gjøre en avstemming, og kunne legge frem opplysningene på forespørsel. Avstemmingen må være signert av revisor. De som bruker gammel løsning, leverer altså som tidligere.</p>