Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Skal bli enklere å stifte og registrere aksjeselskaper - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Digitaliseringsdirektivet (direktiv (EU) 2019/1151) tar sikte på å fjerne hindre ved stiftelse og registrering av selskaper med begrenset ansvar. Det samme gjelder for filialer av slike selskaper som registreres i en annen EØS-stat. Regjeringens forslag er en oppfølging av direktivet i norsk rett.</p>
<p>Bl.a. foreslås følgende:</p>
<ul class="list">
<li>Nye regler om elektronisk stiftelse og registrering av aksjeselskaper. Herunder en frist på fem dager fra melding er sendt til registrering.</li>
<li>Allmenaksjeselskaper (ASA) og Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) kan registreres elektronisk.</li>
<li>Regler om elektronisk identifisering av personer.</li>
<li>Rye regler om innsending, oppbevaring og offentliggjøring av opplysninger om selskaper.</li>
<li>Gebyr for ulike tjenester hos Brønnøysundregistrene skal ikke overstige de administrative kostnadene.</li>
<li>Utveksling av opplysninger mellom EØS-statenes foretaksregistre (BRIS).</li>
<li>Brønnøysundregistrene skal publisere mer informasjon om hvordan man registrerer selskaper på engelsk.</li>
</ul>
<p>Høringsfristen er satt til 13. mai 2022.</p>