Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Skal ansette over 5000 revisorer - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="content content-blurb">
<div class="epi-contentfragment">Karen og revisjonslederne – foto Finansavisen (2).jpg</div>
<p>– Revisjonsbransjen er i kraftig vekst, og de fem store revisjonsselskapene – EY, PwC, KPMG, Deloitte og BDO – mangler alene over 5.000 revisorer for å dekke behovet for nyansettelser de neste fem årene, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.</p>
<div class="epi-contentfragment">Forsiden Finansavisen 18. mars 2022.PNG</div>
<p>I neste uke drar Revisor­foreningen i gang en kampanje med de fem store som co-ledere som skal vise verdien av revisjon og der hovedmålet er å tiltrekke enda flere talenter til bransjen.</p>
</div>
<div class="content">
<div class="content-body">
<p>– Vi er konkurrenter, og nå går vi for første gang sammen i en kampanje som skal få flere unge til å søke mot det spennende revisoryrket, sier partner i Deloitte, Torgeir Dahle.</p>
<p>Revisorforeningen er ansvarlig for kampanjen, men hele bransjen står bak.</p>
<p>– Man vil fysisk kunne se kampanjen i bybildet og i trafikk­knutepunkter i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen. Vi vil også være på print og i sosiale medier, sier Kvalevåg.</p>
<p>I dag er det godt over 8.000 revisorer i jobb i Norge, hvorav halvparten jobber i de fem største selskapene.</p>
<p class="remove-text-indent"><b>– Klarer vi ikke å nå rekrutteringsmålene våre, vil det helt klart oppstå en krise i bransjen. Etterspørselen etter våre tjenester er høy, og behovet for nyansettelser er enormt.</b></p>
<h3>Samfunnsoppgaver i kø</h3>
<p>EY, PwC, KPMG, Deloitte og BDO tar allerede i dag imot rundt en tredjedel av de nyutdannede fra NHH og BI.</p>
<p>– De neste fem årene bør vi komme opp mot 50 prosent. I tillegg må vi også se mot andre utdannelsesinstitusjoner. Vi må ansette enda flere teknologer, samfunnsvitere, jurister og sosiologer, sier KPMG-partner Roland Fredriksen.</p>
<p>Roboter og AI-teknologi har tatt over mange av rutine­oppgavene, men det står mange nye og spennende oppgaver i kø.</p>
<p>– Norsk næringsliv går veldig bra, og det er et stort behov for bekreftelser både av finansiell og ikke-finansiell Informasjon. Behovet skyldes ikke bare regulatoriske forhold, men er i aller høyeste grad også markedsdrevet, sier Erik Helge Lie i BDO.</p>
<p>I disse dager er alle de fem stor revisjonsselskapene i ferd med å bygge opp store bærekrafts­avdelinger.</p>
<p class="remove-text-indent"><b>– Jobben med å verifisere bærekraftsrapporter er skreddersydd for revisorer. Vi tar disse oppgavene på største alvor og er i ferd med å få opp en ny generasjon av revisorer som er langt mer bevisst på disse problemstillingene, sier PwC-partner Eli Moe-Helgesen.</b></p>
<h3>Høy turnover</h3>
<p>Turnoveren i revisjonsbransjen har vært høy de seneste årene og hos de store revisjonsselskapene er det rundt 15–20 prosent av arbeidsstokken som slutter hvert eneste år. Finn Ole Edstrøm i EY mener at den&nbsp;høye turnoveren er både en utfordring og en styrke for næringen.</p>
<p>– Revisjon er en lederfabrikk for nærings- og organisasjons­livet, og vi tar i aller høyeste grad rollen som utdanningsinstitusjon for næringslivet på alvor. Næringslivet trenger kompetansen og analytiske evner, og det får de ved å ansette folk som har jobbet noen år i revisjon. Det er likevel et ønske fra oss at de ansatte skal bli litt lenger enn hva som er tilfellet i dag. Et par år til i snitt hadde vært bra for deres egen utvikling og ikke minst for kundene våre. De etterspør kontinuitet, sier Finn Ole Edstrøm i EY.</p>
<p>Revisjonsselskapene har systemsatt både faglig og personlig oppfølging og utvikling for alle medarbeidere. Dette, kombinert med en solid utdanning, har gjort dem til veldig attraktiv arbeidskraft for resten av næringslivet.</p>
<p>– Bransjen er teknologidrevet, men også veldig menneskedrevet. I jobben som revisor vil du raskt komme i kontakt med ledelsen i selskapene, og du har etter hvert også tilgang til styrerommet. Du lærer deg raskt spillereglene i næringslivet.</p>
<h3>Høy overtidsbelastning</h3>
<p>Revisjon har rykte på seg til å være et litt grått yrke der man i et stadig mer utdratt årsoppgjør må legge ned utallige overtidstimer.&nbsp;Jobb­innholdet har endret seg betydelig de seneste årene, men revisor­mytene lever fortsatt i beste velgående ute i samfunnet</p>
<p class="remove-text-indent"><b>– Vi har ikke vært flinke nok til å markedsføre yrket vårt. Teknologien muliggjør stadig større bortfall av de repetitive oppgave</b><b>ne, og det bransjen trenger fremover er dyktige analytikere som i tillegg har gode relasjonsskapende egenskaper. Dessuten har all overtiden utvilsomt vært et problem for bransjen. Den er på vei nedover, men skal vi lykkes med å holde på folkene våre må den ytterligere ned, sier Dahle.</b></p>
<p>Det er ifølge Karen Kvalevåg fortsatt mange som ikke forstår hva en revisor faktisk gjør.</p>
<p>– Det er mange som har forutinntatte holdninger om en revisors hverdag som ikke stemmer med virkeligheten. Vi har en jobb å gjøre for å få folk til å forstå hvorfor vi har revisorer og hva en revisor faktisk gjør. Klarer vi å nå ut til de unge med dette er jeg overbevist om at enda flere vil vurdere en karriere innen revisjon. Jobben er variert, du jobber mye i team, du får tett kontakt med ledelsen hos kundene og får ta del i mange viktige vurderinger.</p>
<p>Hun påpeker at revisor er samfunnets tillitsperson.</p>
<p>– Tilliten i Norge har større verdi enn hele oljeformuen. Tillit er avgjørende for velferdssamfunnet vårt. Som revisor sørger du for at alle i samfunnet kan ha tillit til bedrifter og organisasjoners rapportering slik at de riktige og kloke valgene blir tatt.</p>
<p>Kampene om talentene er beinhard i næringslivet, og det er ikke tvil om at lønn fortsatt er en viktig konkurransefaktor. Hos de store revisjonsselskapene i Oslo ligger begynnerlønnen på mellom 530.000 og 560.000 kroner. I tillegg får man overtidsbetalt.</p>
<p>– Dette mener vi er konkurransedyktige betingelser, og man klatrer dessuten relativt raskt på lønns­stigen, sier Eli Moe-Helgesen.</p>
<p><em>Artikkelen er skrevet av Bjørn Henning Grandal og sto på trykk i Finansavisen 18. mars 2022. Gjengitt etter tillatelse fra Finansavisen.</em></p>
</div>
</div>