Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Sanksjonene mot Russland - oppdatering - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<h3>Frysbestemmelsene</h3>
<p>Revisorer må særlig merke seg betydningen av frysbestemmelsene og følge med på endringer i listeførte personer. Disse reglene medfører at det ikke er anledning til å utføre lovfestet revisjon for et selskap som er kontrollert av en listeført person eller selskap.</p>
<p>Du kan lese mer om dette <a title="Frysbestemmelsene " href="/link/4cb518b7474048ae8f90355c05b7a2bd.aspx">her</a>. Her har vi også fått&nbsp;<a title="Finanstilsynet om revisjon og sanksjoner mot Russland" href="https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/brev/2022/sanksjoner-mot-russland–betydning-for-revisjonsoppdrag/" target="_blank">viktige avklaringer fra Finanstilsynet</a>.</p>
<h3>Forbud mot å revidere russiske selskaper&nbsp;</h3>
<p>Det gjelder også et forbud mot å yte tjenester innenfor revisjon, bokføring, skatterådgivning eller forretnings- og ledelsesrådgivning&nbsp;for juridiske personer etablert i Russland. Se <a title="sanksjonsforskriften Ukraina" href="https://lovdata.no/forskrift/2014-08-15-1076/§19c" target="_blank">sanksjonsforskriften § 19c</a>. Dette forbudet omfatter ikke norske selskaper med en eiermessig eller annen tilknytning til Russland. Vi antar derfor at forbudet har liten praktisk betydning for norske revisorer ved siden av frysbestemmelsene. Det er likevel viktig å være klar over forbudet.</p>
<h3>Revisjonsklienter som berøres av sanksjonene</h3>
<p>Revisor for selskaper som handler med Russland, må være oppmerksom på de sterke begrensningene sm sanksjonene setter for muligheten til å drive handel med Russland.&nbsp;Revisor har en viktig rolle i å følge opp at sanksjonsregimet etterleves og hjelpe virksomhetene som rammes med å håndtere konsekvensene.</p>