Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Samspillet mellom regnskapsloven § 7-31b og allmennaksjeloven § 6-16 b - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>I denne forbindelse oppstår det spørsmål om samspillet mellom regnskapsloven § 7-31b og allmennaksjeloven § 6-16 b.</p>
<p>Eksempel: Årsregnskapet til Notert ASA vedtas i styremøte og offentliggjøres 30. april 2022. Lønnsrapporten avlegges 1. juni 2022, generalforsamlingen avholdes 22. juni 2022 og&nbsp;lønnsrapporten offentliggjøres rett etter generalforsamlingen. Notert ASA har besluttet å gi&nbsp;informasjon som kreves etter regnskapsloven § 7-31b i lønnsrapporten.</p>
<p>Problemstillingene:</p>
<ol class="list list–numbered">
<li>Kan lønnsrapporten avlegges på en senere dato enn datoen for styrets vedtak av årsregnskapet?</li>
<li>Dersom selskapet har valgt å gi noteinnformasjonen som kreves etter regnskapsloven §§ 7-31b og § 7-32 første ledd, men disse opplysningene likevel ikke gis i lønnsrapporten, er det lønnsrapporten eller årsregnskapet som er mangelfull?</li>
</ol>
<p>I et svar til Revisorforeningen har Næringsdepartementet uttalt seg om dette. Næringsdepartementets konklusjoner:</p>
<ol class="list list–numbered">
<li>Lønnrapporten kan legges frem senere enn årsregnskapet.</li>
<li>Det er årsregnskapet som er mangelfullt dersom opplysninger som nevnt i regnskapsloven § 7-13b og § 7-32 første ledd ikke tas inn i lønnsrapporten som forutsatt.<ol>
<li>Etter ordlyden har slike selskaper adgang, men ikke plikt, til å ta opplysninger som nevnt i regnskapsloven § 7-13b og § 7-32 første ledd inn i en lønnsrapport etter allmennaksjeloven § 6-16 b. Det vil derfor ikke innebære brudd på allmennaksjelovens regler om lønnsrapporten ikke inneholder slike opplysninger.</li>
<li>Dersom et årsregnskap avlegges uten noteopplysninger som nevnt i regnskapsloven § 7-31b og § 7-32 første ledd, og man deretter heller ikke tar disse opplysningene inn i lønnsrapporten, er det årsregnskapet som er mangelfullt. Dette gjelder også der årsregnskapet avlegges før lønnsrapporten. Med andre ord betyr dette at dersom verken årsregnskapet eller lønnsrapporten inneholder opplysninger som nevnt i regnskapsloven § 7-31b eller § 7-32 første ledd, vil det innebære brudd på regnskapsloven § 7-1 første ledd om at slike opplysninger skal gis i noter til årsregnskapet.</li>
</ol></li>
</ol>
<p>&nbsp;Hele svaret fra Næringsdepartementet følger vedlagt.</p>