Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 SAF-T Regnskap for finansvirksomhet, forsikringsselskaper og pensjonsforetak - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Finans Norge og Skattedirektoratet har hatt ulik oppfatning om hva som skal inngå i en SAF-T fil&nbsp;hva gjelder regnskapsopplysninger knyttet til kunde- og leverandørdata.</p>
<p>Skattedirektoratet har på denne bakgrunn uttalt seg om kravet til innnhold i SAF-T filen for opplysningene i kunde- eller leverandørspesifikasjonene som håndteres i fagsystemene, jf. bokføringsforskriften delkapittel 8-13 og 8-14, og gitt foretakene en frist til å innrette seg.&nbsp;</p>