Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 SA3801 Revisors attestasjoner til Skatteetaten - høring - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p class="Paragraph SCXW133199756 BCX9"><span class="TextRun SCXW133199756 BCX9" lang="NB-NO" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">Standarden bygger på eksisterende standard SA 3801</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">, og den</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9"> er skrevet på samme format som ISA-ene med kravpunkter samt veiledning og utfyllende forklaringer</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9"> samt</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9"> oppdatert med </span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">kjente </span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">endringer som følger av innføringen av ny skattemelding</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">.</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW133199756 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:300,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW133199756 BCX9">
<p class="Paragraph SCXW133199756 BCX9"><span class="TextRun SCXW133199756 BCX9" lang="NB-NO" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">Standarden dekker attestasjoner av de opplysninger som etter lov og forskrift skal gis av enhetens valgte revisor ved innsending av skattemelding for formues- og inn</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">tektsskatt og attestasjon av kontrolloppstillingen. Standarden dekker også attestasjon av Skattefunn for enheter som ikke har valgt revisor.</span></span><span class="EOP SCXW133199756 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:300,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW133199756 BCX9">
<p class="Paragraph SCXW133199756 BCX9"><span class="TextRun SCXW133199756 BCX9" lang="NB-NO" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">Det er ikke lagt opp til betydelige endringer av revisors oppgaver og plikter ved attestasjoner til Skatteetaten, og kravene i standarden tar hensyn til omtalen i Skattedirektoratets melding</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9"> av 22. desember 2022.</span></span><span class="EOP SCXW133199756 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:300,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW133199756 BCX9">
<p class="Paragraph SCXW133199756 BCX9"><span class="TextRun SCXW133199756 BCX9" lang="NB-NO" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">Beskrivelsen av </span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">risikovurderingshandlinger</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9"> er </span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">utvidet</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9"> og tilpasset </span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">tilsvarende omtale i ISA-ene</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">, herunder ISA 315 (Revidert)</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW133199756 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:300,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW133199756 BCX9">
<p class="Paragraph SCXW133199756 BCX9"><span class="TextRun SCXW133199756 BCX9" lang="NB-NO" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">Standarden innfører begrepet feilinformasjon av betydning. Med dette menes avdekket feilinformasjon som etter revisors vurdering er av betydning for skatteetaten og som påvirker revisors konklusjon i forhold til om attestasjon kan </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW133199756 BCX9">avgis.</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW133199756 BCX9">Vurderingen</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9"> av om feilinformasjon er av betydning</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9"> foretas på grunnlag av de gjennomførte handlinger, og </span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">det er</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9"> ikke krav om å</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9"> fastsette ikke </span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">beløpsgrenser ved risikovurderingen utover det som </span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">gjøres ved revisjon av årsregnskapet.</span></span><span class="EOP SCXW133199756 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:300,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW133199756 BCX9">
<p class="Paragraph SCXW133199756 BCX9"><span class="TextRun SCXW133199756 BCX9" lang="NB-NO" data-contrast="none">Begrepet øvrig informasjon brukes om opplysninger som inngår i skattemeldingen uten at de skal attesteres av revisor, og standarden omtaler hvordan revisor skal forholde seg til øvrig informasjon.</span><span class="EOP SCXW133199756 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:300,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW133199756 BCX9">
<p class="Paragraph SCXW133199756 BCX9"><span class="TextRun SCXW133199756 BCX9" lang="NB-NO" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">Standarden </span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">omtaler</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9"> også hovedpunktene i d</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">okumentasjonen som utarbeides ved attestasjonene til Skatteetaten.</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW133199756 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:300,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW133199756 BCX9">
<p class="Paragraph SCXW133199756 BCX9"><span class="TextRun SCXW133199756 BCX9" lang="NB-NO" data-contrast="none">Merknader til høringsutkastet</span><span class="EOP SCXW133199756 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:300,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr SCXW133199756 BCX9">
<p class="Paragraph SCXW133199756 BCX9"><span class="TextRun SCXW133199756 BCX9" lang="NB-NO" data-contrast="none">Revisjonskomiteen ber om at skriftlige kommentarer til forslaget sendes til </span><a class="Hyperlink SCXW133199756 BCX9" href="mailto:ruben.bjerketveit@revisorforeningen.no" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span class="TextRun Underlined SCXW133199756 BCX9" lang="NB-NO" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">ruben.bjerketveit@revisorforeningen.no</span></span></a><span class="TextRun SCXW133199756 BCX9" lang="NB-NO" data-contrast="none"> innen </span><span class="TextRun SCXW133199756 BCX9" lang="NB-NO" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">30</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">. </span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9">september</span><span class="NormalTextRun SCXW133199756 BCX9"> 2023.</span></span><span class="EOP SCXW133199756 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:300,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p>
<p class="Paragraph SCXW133199756 BCX9">&nbsp;</p>
<div class="epi-contentfragment">Ruben Bjerketveit m/kontaktinfo</div>
</div>