Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Revisorforeningen øker satsningen på omdømmebygging - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">Cathrine Torp – kommunikasjons- og strategidirektør i Revisorforeningen</div>
<p><span data-contrast="none">Tilliten til revisjon er solid, og Revisorforeningen har en sterk faglig posisjon både blant medlemmene og samarbeidspartnerne.</span></p>
<p><span data-contrast="none">– Likevel trenger både foreningen og bransjen å ta en tydeligere rolle og øke forståelsen i samfunnet for vårt kjernebidrag; nemlig tillit, sier administrerende direktør i Revisorforeningen Karen Kvalevåg.</span></p>
<h3><strong>Ansetter kommunikasjons- og strategidirektør</strong></h3>
<p><span data-contrast="none">Dette er en ny satsning. Målet er å tydeliggjøre revisjonen sin samfunnsmessige relevans, bygge et sterkere omdømme og øke attraktiviteten til bransjen.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:200,&quot;335559740&quot;:276,&quot;469777462&quot;:[720],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[8]}">&nbsp;</span></p>
<p><span data-contrast="none"><span>Cathrine Torp er&nbsp;</span><span>derfor&nbsp;</span><span>ansatt</span><span>&nbsp;i en nyopprettet rolle, som k</span><span>ommunikasjons- og strategidirektør. Torp kommer fra stillingen som områdedirektør for kommunikasjon og brukeropplevelse i Forskningsrådet. Hun har tidligere vært kommunikasjonsdirektør&nbsp;</span><span>for</span><span>&nbsp;blant annet</span><span>&nbsp;Storebrand,&nbsp;</span><span>Equinor</span><span>, og DNV.&nbsp;</span></span></p>
<h3><strong>Formålet med revisjon er å skape tillit<br /></strong></h3>
<p><span data-contrast="none"><span>-&nbsp;</span><span>Å få lov til å bidra til å bygge og foredle tillitssamfunnet vårt, gjennom å vise revisjon sin viktige rolle, er både utfordrende og ikke minst spennende.</span><span>&nbsp;Når foreningens strategiske mål så tydelig gjenspeiler at kommunikasjon er kjerneområder for å nå samfunnsoppdraget vårt, ble det enda lettere&nbsp;</span><span>å velge&nbsp;</span><span>Revisorforeningen</span><span>, sier Cathrine Torp.</span></span></p>
<p><span data-contrast="none"><span>- I nært og godt samspill med våre medlemmer, ønsker vi å bidra til å&nbsp;</span><span>ø</span><span>ke bransjens attraktivitet</span><span>, og ta en&nbsp;</span><span>tydelig posisjon innen bærekraft</span><span>. Revisjon er limet i tillitssamfunnet. Skal vi lykkes, må vi sikre at yrket oppleves interessant for unge også i fremtiden</span><span>,</span><span>&nbsp;sier Karen Kvalevåg, som gleder seg til Cathrine starter den 2. mai.</span></span></p>