Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Revisorforeningen har avgitt høringssvar til strømstøtteforskriften - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p><b>Om tidsfristene</b></p>
<p>Ordningen, konseptet og begrepene som innføres er ofte helt nye. At alle foretak og spesielt konserner har en reell mulighet til å sette seg inn i reglene, innhente dokumentasjon og grunnlag, sette opp beregningene og få disse kontrollert og bekreftet innen 9. desember 2022 virker svært krevende og nærmest umulig.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<b>Om bekreftelser fra regnskapsførere</b></p>
<p>Departementet foreslår i § 4-3 ledd at revisor eller regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden. I den forbindelse minner vi om at revisor og regnskapsfører har fundamentalt forskjellige roller og oppgaver overfor bedriftene og samfunnet generelt. Revisorer utfører bekreftelser av saksforhold mens regnskapsførerne utfører oppdragsgivers plikter og ivaretar dennes interesser.</p>
<p><b>Innspill til de enkelte bestemmelsene</b></p>
<p>I tillegg har vi innspill til de enkelte bestemmelsene. Vi påpeker at det er behov for klare definisjoner av konserner, ledende roller og rundt beregningsrelaterte størrelser.</p>