Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Revisorforeningen ber om utsatt frist for skattemelding og årsregnskap - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Høyt sykefravær og påfølgende forsinkelser i hele verdikjeden vil medføre at flere skattemeldinger og årsregnskap vil bli levert etter fristen. Dette er en situasjon som er uforskyldt og som det ikke har vært mulig å planlegge seg ut av.</p>
<h3><b>Revisor er siste ledd i verdikjeden</b></h3>
<p>Revisor er helt avhengig av å få levert regnskapet fra regnskapsfører i tide, og vi opplever at regnskapsfører ofte er forsinket. Da blir det umulig for revisor å levere innen de frister som gjelder, og tvangsmulkter blir ilagt.</p>
<h3><b>Ber om utsatt levering for 5 prosent av kundemassen</b></h3>
<p>For å løse denne ekstraordinære situasjonen i år, ber Revisorforeningen om utsatt levering av skattemeldingen til Skattekontoret og regnskapet til Regnskapsregistret for inntil 5 prosent av kundemassen for revisor til 31. august.</p>
<h3><b>Lempning i praktisering av tvangsmulkt</b></h3>
<p>Vi ber også om lempninger i praktiseringen av tvangsmulkt for skattemeldingen og forsinkelsesgebyret til Regnskapsregisteret i år.</p>