Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Revisjon trygger velferden - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">Karen (Jarild).jpg</div>
<p>Forslaget, som ble fremmet av den forrige regjeringen, innebærer at om lag 6000 virksomheter med omsetning mellom 6 og 7 millioner kroner unntas for plikt til å ha revisjon.</p>
<h3>Revisjon = tillit</h3>
<p>- Revisor kvalitetssikrer grunnlaget for skatter og avgifter, selve fundamentet i finansieringen av velferdssamfunnet vårt. Gjennom å bistå næringslivet, kontrollere og bekrefte informasjonen de gir til det offentlige og til markedet, bidrar vi til å skape tillit. Tillit i næringslivet og i samfunnet generelt, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.</p>
<p>- Revisor er samfunnets tillitsperson. Revisjon er en svært viktig kontroll for å hindre både tilsiktete og utilsiktede feil i selskapenes regnskap, skatterapportering og interne rutiner og prosesser. I tillegg bidrar revisor til bedre beslutninger og en mer bærekraftig utvikling i bedriftene, påpeker Kvalevåg.</p>
<p>- Norge er helt på verdenstoppen i tillit. For samfunnet er verdien av tillit enrom. Forskere på NHH anslår at verdien for Norge overstiger den samlede oljeformuen, sier Kvalevåg.</p>
<h3>Revisjon bidrar til å hindre arbeidslivskriminalitet</h3>
<p>I 2019 vedtok Arbeiderpartiet et «Arbeidslivsmanifest» for styrking av arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Her går de blant annet inn for å evaluere regelverket knyttet til revisjonsplikt for å vurdere om <b>flere </b>virksomheter skal omfattes av dette.</p>
<p>- Dette viser en forståelse for den samfunnsmessige betydningen av revisjon som vi i bransjen er helt enige i, og som vi jobber hver dag for å innfri til samfunnets beste. Økning av terskelverdiene for revisjonsplikt går i stikk motsatt retning, sier Kvalevåg.</p>
<p>- For oss er det veldig viktig å sikre ryddige arbeidsforhold og at viktige ansattrettigheter blir ivaretatt. Revisor bidrar blant annet til trygge arbeidsplasser gjennom å forebygge og avdekke:<br /><br /></p>
<ul class="list">
<li>sosial dumping</li>
<li>omgåelser av allmengjøring av tariffavtaler</li>
<li>annen arbeidslivskriminalitet slik som grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene</li>
<li>brudd på regelverket for obligatorisk tjenestepensjon</li>
</ul>
<p>Vi som bransje er en viktig samarbeidspartner for et anstendig og ryddig arbeids- og næringsliv. Vi både kan og vil bidra, avslutter Kvalevåg.</p>