Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Regnskapsførervirksomhet i enkeltpersonforetak - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Ifølge den nye regnskapsførerloven kan autorisasjonspliktig regnskapsføring kun utføres av regnskapsforetak som er registrert i Foretaksregisteret. For enkeltpersonforetak er dette et nytt krav.</p>
<p><span>For å oppfylle lovens krav må enkeltpersonforetak som driver autorisasjonspliktig virksomhet ved lovens ikrafttredelse, sende melding til Finanstilsynet senest 1. mars 2023, for registrering i Regnskapsførerregisteret.</span>&nbsp;I meldingen må organisasjonsnummeret fremgå. Derfor haster det med å starte registreringsprosessen i Brønnøysund, slik at organisasjonsnummeret er tilgjengelig for rapporteringen til Finanstilsynet 1. mars 2023.&nbsp;</p>
<ul class="list">
<li>Registrering i Foretaksregisteret gjøres med hjelp av&nbsp;<a title="Samordnet registermelding" href="https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/registrere-nye-og-endre-eksisterende-foretak-og-enheter—samordnet-registermelding/" target="_blank">Samordnet registermelding</a>.</li>
<li>Registrering i Regnskapsførerregistret, som Finanstilsynet forvalter, gjøres med hjelp av skjema&nbsp;<a title="KRT-1060" href="https://www.altinn.no/skjemaoversikt/finanstilsynet/generelt-vedleggsskjema–finanstilsynet/" target="_blank">KRT-1060&nbsp;Generelt vedleggsskjema til Finanstilsynet</a>.</li>
</ul>
<p>Heretter gjelder at regnskapsvirksomhet ikke kan starte opp før enkeltpersonforetaket er registrert i Foretaksregistret og opplysninger om virksomheten er registrert i Regnskapsførerregistret.</p>