Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Regler om global minimumsbeskatning i norsk rett (pilar 2) - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>De foreslåtte reglene vil først og fremst påvirke store konserner med en årlig omsetning på minst 750 millioner euro. Formålet er å beskytte skattegrunnlaget mot overskuddsflytting og motvirke skadelig skattekonkurranse internasjonalt.</p>
<p>Reglene er et resultat av et omfattende samarbeid om endringer i det internasjonale rammeverket for beskatning av store flernasjonale konserner. Samarbeidet foregår i Inclusive Framework, som er et internasjonalt samarbeidsorgan under OECD, med over 140 medlemsland. Det har over flere år pågått arbeid for å reformere internasjonale skatteregler, slik at disse skal være rustet for å håndtere nye utfordringer i forbindelse med digitaliseringen av økonomien.</p>
<p>I 2021 oppnådde man politisk enighet om en løsning som består av to deler, omtalt som pilarer. Pilar 2 i denne to-pilarløsningen handler om å sikre at store, flernasjonale konserner skattlegges med en effektiv skattesats på minst 15 prosent i alle land der de er etablert. I høringsnotatet foreslås det norske regler som skal bidra til å sikre en slik global minimumsbeskatning. Reglene bygger på modellregler utarbeidet av Inclusive Framework.</p>
<p>Det foreslås å innføre reglene fra 2024.</p>
<p>Høringsfristen er <strong>1. august 2023.</strong></p>