Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Register over reelle rettighetshavere - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Alle virksomheter skal ha oversikt over hvilke fysiske personer som er reelle rettighetshavere i virksomheten. Disse opplysningene skal dokumenteres, oppbevares og eventuelt kunne utleveres til myndighetene.</p>
<p>Brønnøysund arbeider med et offentlig register som opplysninger om reelle rettighetshavere skal registreres i. Det er&nbsp;i utgangspunktet lagt opp til at de registrerte opplysningene skal være åpne for innsyn for allmennheten.&nbsp;</p>
<p>En nylig avsagt avgjørelse i EU gjør at Finansdepartementet må gjøre nødvendige avklaringer før registeret kan tas i bruk.&nbsp;EU-domstolen konkluderer i sin avgjørelse med at en bestemmelse som stiller krav om at opplysninger om reelle rettighetshavere skal gjøres tilgjengelig for allmennheten uten nærmere vilkår, er ugyldig, fordi bestemmelsen anses å være i strid med grunnleggende rettigheter i EU-pakten.</p>
<p>Finansdepartementet skal vurdere dommens konsekvenser og betydning i Norge, med sikte på å få på plass de nødvendige avklaringer slik at registeret kan tas i bruk så snart som mulig.</p>