Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Rapport om revisjon av foretak av allmenn interesse - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>For 2020 er det avgitt 421 revisjonsberetninger for foretak av allmenn interesse. Herav var 397 (94 %) normalberetninger, 22 inneholdt presisering og to inneholdt modifisert konklusjon (forbehold).&nbsp;</p>
<p>Det er avgitt 244 revisjonsberetninger med KAM (key audit matters/sentrale forhold i revisjonen) for 2019 og 250 revisjonsberetninger med KAM i 2020. Kravet til å kommunisere KAM i revisjonsberetning gjelder for noterte foretak.</p>
<p>Følgende revisjonsselskaper reviderer foretak av allmenn interesse per 31.12.20:</p>
<div class="epi-contentfragment">Revisjonsselskaper reviderer foretak av allmenn interesse.PNG</div>
<p>For 2020 er det avgitt 421 revisjonsberetninger for foretak av allmenn interesse. Av disse var 397 (94 %) normalberetninger, 22 inneholdt presisering og to inneholdt modifisert konklusjon (forbehold). Det er avgitt 250 revisjonsberetninger med opplysninger om forhold som har vært sentrale i revisjonen i 2020, sk. "key audit matters" (KAM). Kravet til å kommunisere KAM i revisjonsberetning gjelder for noterte foretak.</p>
<p>Revisjonsselskapene har sendt nummerert brev til 110 foretak av allmenn interesse i tilknytning til revisjonen av årsregnskapet for 2020. Det innebærer at 26,3 % av foretakene mottok nummerert brev fra revisor i forbindelse med årsregnskapet for 2020.</p>
<p>Gjennomsnittlig revisjonshonorar på disse oppdragene økte fra 1 781 000 i 2019 til kr 1&nbsp;882&nbsp;000 i 2020. Timebruken til oppdragsansvarlig revisor som andel av total timebruk på oppdragene, økte fra 5,5 % i 2019 til 5,9 % i 2020.</p>