Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Ramme Eiendom skal avgjøres i Høyesterett - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Saken gjelder&nbsp;det skatterettslige virksomhetsbegrepet, og særlig om krav til overskuddsevne.</p>
<p>Selskapet er hittil nektet skatte- og mva fradrag for kostnader knyttet til&nbsp;<span>et museums- og hotellprosjekt. Det er lagt til grunn at aktiviteten ikke oppfyller kravene til å utgjøre en virksomhet og da særlig på grunn av manglende evne til å gå med overskudd.</span></p>
<p><span>Se vår omtale av Lagmannsrettsdommen her:</span></p>
<p>https://revisorforeningen.no/fag/nyheter/ny-dom-om-naringsbegrepet/</p>