<p>Saken gjelder&nbsp;det skatterettslige virksomhetsbegrepet, og særlig om krav til overskuddsevne.</p>
<p>Selskapet er hittil nektet skatte- og mva fradrag for kostnader knyttet til&nbsp;<span>et museums- og hotellprosjekt. Det er lagt til grunn at aktiviteten ikke oppfyller kravene til å utgjøre en virksomhet og da særlig på grunn av manglende evne til å gå med overskudd.</span></p>
<p><span>Se vår omtale av Lagmannsrettsdommen her:</span></p>
<p>https://revisorforeningen.no/fag/nyheter/ny-dom-om-naringsbegrepet/</p>